Translate:

INNAN du far iväg till…………. JÄRVSÖ


JärvsöCamping finns på Facebook.

Eftersom du klickade ser du dig som markägare/fastighetsägare och/eller kan se utvecklingsmöjligheterna på denna fastighetsmark mitt i Järvsö, ca 20 000 kvm (Öje 11:38 o Öje 11:39). Fullmäktige är i färd med att justera detaljplanen för fastigheterna under hösten 2020. Det kommer då att bli möjligt att bygga flerbostadshus, villor etc etc på denna fastighet, mitt i hjärtat av Järvsö. Mitt priset ligger idag på 300,-/kvm dvs något under marknadspriset.

Idag bedrivs campingverksamhet på denna fastighetsmark.

Under tiden du utvecklar dina planer för marken kan du t ex  få avkastning på din investering genom att, en tid, själv driva campingen eller låta någon annan göra det genom ett hyresavtal. Idag är campingen uthyrd genom ett hyresavtal t o m 2023-10-01. Detta hyresavtal kan övertas vid eventuellt markköp.

I pdf filen som du ser nedan kan du läsa en vision av framtidens camping i Järvsö, kanske inte på samma plats som idag. Jag väljer där att se 10-50 år framåt. Det är den tidsperiod som en anläggning kan beräknas leva och så långt framåt som man rimligen kan se med någorlunda sans.

Vision för Järvsö Camping 2017-2057

Självklart är jag öppen för dina tankar och förslag.

mvh
Sten Håkansson

0705-341044