Translate:


  JärvsöCamping finns på Facebook.

  Eftersom du klickade förstår jag att du ser dig som markägare och/eller kan se möjligheterna på den fastighetsmark som Järvsö Camping ligger på idag.
  Under tiden du utvecklar dina planer för centrumverksamheten i Järvsö kan du t ex  få avkastning på din investering genom att, en tid, själv driva campingen eller låta någon annan göra det genom ett anläggningsarrendeavtal.

  I pdf filen som du ser nedan kan du läsa om framtidens camping i Järvsö. Vi väljer att se 10-50 år framåt eftersom det är den tidsperiod som en anläggning kan beräknas leva.

  Vision för Järvsö Camping 2017-2057

  Självklart är vi öppna för dina tankar och förslag så att vi hittar den väg framåt som passar bäst för alla.

  mvh
  Sten